گیاه Viburnum lentago

Viburnum lentago
بداغ
1
L.
Sheepberry
4
Caprifoliaceae

عکس

9
5
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب