گیاه Viburnum prunifolium

Viburnum prunifolium
-
3
L.
Stagberry
3
Caprifoliaceae
V. pyrifolium.

عکس

7.5
5
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تسهیل کننده زایمان
سقط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
قابض
محرک و آرام کننده اعصاب

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب