گیاه Viburnum rufidulum

Viburnum rufidulum
-
1
Raf.
Southern Black Haw
3
Caprifoliaceae
V. prunifolium ferrugineum. V. rufotomentosum.

عکس

12
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب