گیاه Viburnum x juddii

Viburnum x juddii
-
0
Rehder.
-
0
Caprifoliaceae

عکس

1
1.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین