گیاه Vinca major

Vinca major
پیچ تلگرافی
3
L.
Greater Periwinkle
0
Apocynaceae

عکس

0.5
1
همیشه سبز
درختچه
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تمیزکننده زخم
رگ گشا، گشادکننده عروق
قابض
کاهنده فشارخون
مسهل (شدید)
مقوی معده
مقوی، تونیک
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
سبد