گیاه Weigela florida

Weigela florida
-
0
(Bunge.)A.DC.
-
0
Caprifoliaceae
W. rosea. Calysphyrum floridum. Diervilla florida.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

سایر موارد استفاده

پرچین