گیاه Xanthoceras sorbifolium

Xanthoceras sorbifolium
-
0
Bunge.
Yellowhorn
3
Sapindaceae

عکس

6
2.5
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
گل