گیاه Xerophyllum tenax

Xerophyllum tenax
-
1
(Purs.)Nutt.
Indian Basket Grass
2
Melanthiaceae
X. douglasii. Helonias tenax.

عکس

1.2
2
همیشه سبز
چندساله
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
سبد
فیبر