گیاه Yucca aloifolia

Yucca aloifolia
-
1
L.
Spanish Bayonet
3
Agavaceae

عکس

7.5
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
خودگشنی
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ریسمان
سبد
صابون
فیبر
قلم مو
لاک الکل (بدون نیاز به فرآوری)