گیاه Yucca baccata

Yucca baccata
-
1
Torr.
Spanish Bayonet
4
Agavaceae
Y. circinata

عکس

0.9
0
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

ضد استفراغ
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ریسمان
سبد
سوزن
صابون
ضد آب
فیبر
قلم مو
محصولات مو