گیاه Yucca brevifolia

Yucca brevifolia
-
0
Engelm.
Joshua Tree
3
Agavaceae
Y. arborescens.

عکس

9
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ریشه
غلاف بذر
گل
میوه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
سبد
صابون
فیبر
قلم مو
ماده رنگ