گیاه Yucca elata

Yucca elata
-
0
Engelm.
Soap Tree
2
Agavaceae
Y. radiosa.

عکس

2
0.5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ساقه
غلاف بذر
گل
میوه

سایر موارد استفاده

سبد
صابون
فیبر