گیاه Yucca filamentosa

Yucca filamentosa
زنگوله ای نخدار
1
L.
Spoonleaf Yucca
3
Agavaceae
Y. concava.

عکس

1.2
0.6
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
ضماد

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر
قلم مو
کاغذ