گیاه Yucca filifera

Yucca filifera
-
0
Chadaub.
-
2
Agavaceae
Y. filamentosa flaccida. Y. flaccida. Y. meloensis. Y. puberula.

عکس

10
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر