گیاه Yucca glauca

Yucca glauca
-
2
Nutt.
Soapweed
2
Agavaceae
Y. angustifolia.

عکس

1.5
0.5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
ضد بارداری
ضد شوره
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ساقه
غلاف بذر
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
جاروب
ریسمان
سبد
سوزن
صابون
فیبر
قلم مو
محصولات مو