گیاه Yucca rupicola

Yucca rupicola
-
0
Scheele.
Twisted-Leaf Yucca
2
Agavaceae

عکس

0.6
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر