گیاه Yucca schidigera

Yucca schidigera
-
0
Roezl.
Mojave Yucca
3
Agavaceae

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر
قلم مو