گیاه Yucca smalliana

Yucca smalliana
-
0
Fernald.
Adam's Needle
2
Agavaceae
Y. filamentosa. non L.

عکس

1.2
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر