گیاه Yucca whipplei

Yucca whipplei
-
0
Torr.
Our Lord's Candle
3
Agavaceae
Y. funifera. Hesperoyucca funifera. Hesperoyucca whipplei.

عکس

2
1
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
خودگشنی
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
ساقه
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر