گیاه Yushania maling

Yushania maling
-
0
(Gamble.)Stapleton.
-
0
Gramineae
Arundinaria racemosa. Auct. non Munro.

عکس

3
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)