گیاه Zanthoxylum ailanthoides

Zanthoxylum ailanthoides
-
1
Siebold.&Zucc.
-
2
Rutaceae

عکس

18
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه
ضد نفخ
محرک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ