گیاه Zanthoxylum alatum

Zanthoxylum alatum
-
2
Roxb.
Winged Prickly Ash
4
Rutaceae
Z. armatum.

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک
مسکن دندان درد
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

چوب
متفرقه
مراقبت از دندان