گیاه Zanthoxylum nitidum

Zanthoxylum nitidum
-
2
(Lam.)DC.
-
0
Rutaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد درد
ضد روماتیسم
ضد نفخ
ضد ورم
محرک
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

حشره کش