گیاه Zanthoxylum simulans

Zanthoxylum simulans
-
2
Hance.
Szechuan Pepper
4
Rutaceae
Z. bungei.

عکس

4
6
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد درد
ضد کرم
ضد نفخ
ضد ورم
قابض
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ