تیره کاسنی ، تیره آفتاب گردان، تیره مرکبیان (Compositae)

کاسنیان (Asteraceae) یا مرکبان (Compositae) تیره‌ای از کاسنی‌سانان (Asterales) با گل‌آذین کپه و پراکندگی گسترده در جهان است. کاسنیان گیاهانی آوندی و گلدار و دولپه‌ای هستند.

تیرهٔ گل مینا یا تیرهٔ کاسنی یا تیرهٔ مرکبیان یا تیرهٔ اسطراطیقوس یا تیرهٔ گل آفتابگردان یا تیرهٔ آستراسه Asteraceae یا تیرهٔ کومپوزیتهCompositae نام‌های دیگر این تیره هستند.

بسیاری از گیاهان تیره کاسنیان علفی بوده ولی تعداد قابل توجهی از آنها به صورت بوته، پیچان یا درخت هستند. گیاهان این تیره در تمام جهان پراکندگی دارند آنها به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری (به ویژه آمریکای مرکزی، شرق برزیل، مدیترانه، بخش لوانت خاورمیانه، جنوب آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب غربی چین) بسیار زیاد هستند.

از گیاهان تیره کاسنی، فراورده‌هایی حاصل می‌شود که اهمیت اقتصادی دارند مثل روغن‌های آشپزی، تخم آفتابگردان، گنگرفرنگی، مواد شیرین‌کننده وچای‌های گوناگون .

گیاهان این تیره عموماً علفی، یکساله یا پایا و بندرت به صورت درختچه های کوچک یا درخت های کوچک می باشند برگهای آنها دارای شکل و ظاهر بسیار متنوع در گونه های مختلف است بطوریکه کلیه حالات ممکن است سازش برگ با محیط زندگی در آنها قابل تشخیص می باشد و فقط تنها صفتی که در همه آنها عمومیت دارد فقدان زائده زیر برگ یعنی استیپول در آنهاست.
در بین آنها به تفاوت انواعی با برگهای ساده به وضع متناوب یا متقابل بندرت مرکب از برگچه های شانه ای و یا پنجه ای با پهنک منقسم به قطعات متحدالشکل مشاهده میگردد.
از اختصاصات این گیاهان آن است که عموماً گلهایی مجتمع به صورت گل آذین کاپیتول دارند و این خود باعث می گردد که در همان نظر اول پی به تشخیص تیره این گیاهان برده شود.
در قاعده کاپیتولهای این گیاهان نیز تعدادی براکته مختلف الشکل در یک چند ردیف دیده می شود که مجموعاً انولوکر نام دارند علاوه بر براکته های مذکور که براکته خارجی نامیده می شوند براکته های داخلی نیز در کاپیتولها به تفاوت وجود دارد که در قاعده گلها بر روی نهنج قرار دارند اینگونه براکته‌ها به علت فشردگی زیاد به صورت زبانه نازک و ظریف و تار مانند و غیره در آمده اند براکتر های داخلی ممکن است اصولاً در کاپیتول بعضی این تیره دیده نشود.
گلهای هر کاپیتول ممکن است لوله ای زبانه ای یا به هر دو صورت و یا آنکه مرکب از دو لوب متمایز باشد تعداد گلهای کاپیتولها نیز ممکن است کم و یا آنکه خیلی زیاد باشد مانند آنکه در گل آفتاب گردان تعداد گلها به ۱۰۰۰ می رسد در حالیکه در برخی Xanthum ها هر کاپیتول دارای بیش از یک گل نیست گیاهان تیره کاسنی را با توجه به نوع گلهای واقع بر نهنج به چهار تیره فرعی زیر تقسیم می کنند.

گیاهان تیره کاسنی دارای صفات تشریحی غیر یکسان اند بنحوی که انتخاب یک صفت که لااقل بتواند در دسته بزرگی از آنها عمومیت داشته باشد کم است.
خلاصه مشخصات تشریحی گیاهان این تیره بقرار زیر است :
۱- وجود آبکش داخلی در Liguliflorae ها
۲- وجود تارهای غیر ترشحی به اشکال مختلف
۳- وجود تارهای ترشحی که معمولاً شامل یک پایه کوتاه و منتهی به چند سلول در قسمت آزاد خود می باشد.
۴- وجود مجاری ترشحی شیزون و مجاری شیرابه و یا سلولهای ترشحی
۵- وجود دسته های فیبر بر روی حلقه ای در خارج آبکش گیاهان علفی

آستر یا ستاره‌ای، ابری، مینا چمنی، همیشه بهار، جعفری،گل کاغذی، گل آهار، کوکب، گل گندم، سنسیو، سینرر، ژربرا، آفتاب‌گردان، کوکب کوهی، رعنا زیبا و داوودی نام کوچک گیاهان خانواده کاسنی است. مهمترین عضو این خانواده از نظر گل‌های گل‌خانه‌ای داوودی است. به‌جزء این گیاه، سایر اعضاء غالباً گیاهان باغی بوده و به‌عنوان گل‌های یک‌ساله و دایمی در باغ کشت و کار می‌شوند

Acourtia Microcephala

 

Achillea Ptarmica

گونه های خانواده  Compositaeدر شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Mace
Compositae
Musk Milfoil
Compositae
Yarrow
Compositae
Sneeze-Wort
Compositae
Compositae
Siberian Yarrow
Compositae
Sacapellote
Compositae
Compositae
White Snakeroot
Compositae
Compositae
Fragrant Snakeroot
Compositae
Compositae
Western Snakeroot
Compositae
Compositae
Goatweed
Compositae
Ageratum
Compositae
Mountain Dandelion
Compositae
Mountain Dandelion
Compositae
Roman Wormwood
Compositae
Giant Ragweed
Compositae
Mount Atlas Daisy
Compositae
Pearly Everlasting
Compositae
Catsfoot
Compositae
Corn Chamomile
Compositae
Mayweed
Compositae
Yellow Camomile
Compositae
Great Burdock
Compositae
Lesser Burdock
Compositae
Compositae
Mountain Tobacco
Compositae
Heartleaf Arnica
Compositae
Compositae
Hillside Arnica
Compositae
Arnica
Compositae
Southernwood
Compositae
Wormwood
Compositae
Qing Hao
Compositae
Compositae
Compositae
Biennial Wormwood
Compositae
Field Southernwood
Compositae
Compositae
Yin Chen Hao
Compositae
Compositae
Cina
Compositae
Russian Tarragon
Compositae
Tarragon
Compositae
Sand Sage
Compositae
Fringed Wormwood
Compositae
Glacier Wormwood
Compositae
Russian Wormwood
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
White Mugwort
Compositae
Compositae
White Sage
Compositae
White Sage
Compositae
Sea Wormwood
Compositae
Mexican White Sagebrush
Compositae
Mountain Sagewort
Compositae
Compositae
Compositae
Black Sagebrush
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Russian Wormwood
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Beach Wormwood
Compositae
Compositae
Compositae
Wormwood
Compositae
Sage Brush
Compositae
Threetip Sage Brush
Compositae
Alpine Wormwood
Compositae
Russian Wormwood
Compositae
Mugwort
Compositae
Compositae
Ialian Aster
Compositae