تیره بلوط ،تیره راش(Fagaceae)

فرم کلی تیره Fagaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان، معتدل و نیمه گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی. X=(11-)12(-13) .

طبقه بندی خانواده Fagaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای حدود ۹۰۰ گونه است.

 Quercus x bebbiana

خواص درمانی بلوط: تانن: رسوب دهنده آلبومین, بوجود آوردند پوشش محافظ برای بافتها, جلوگیری کننده از عفونتها, در درمان سل, التیام دهنده زخمها, اثر قابض, بند آورنده خون و مقوی است.برگ بلوط اثر محرک و قابض ضعیفی دارد ولی با مخلوط برگ با در نجبویه و گزنه سفید و اوکالیپتوس به مقدار مساوی در یک لیتر شراب می‌توان استفاده کرد.پوست بلوط اثر غیر قابل انکاری در رفع خونروی‌ها, افزایش ترشحات اداری و به طور خفیف ضد عفونی کننده و مصرف روزانه ۴-۲ گرم پوست همراه با عسل مقطع خونروی رحمی همچنین پادزهر خوبی برای مسمومیت‌های آلکالوئیدی و فلزات است. استعمال جوشانده کرد پوست بلوط به صورت حمام‌های موضعی لوسیون, غرغره, تنقیه در درمان‌های اولسرهای‌های سرطانی, التهاب غدد, خون مردگی, سودا, اگزما بیماری پوستی, واریس, خیز عمومی بدن, در اسهال‌های ساده, دیسانتری مزمن, التهاب ناحیه حلق و زبان کوچک و ورم مخاط دهان در کارگرانی که با جیوه کار می‌کنند. افتادگی لثه‌ها و ورم لوزئین و آنژین همچنین تهیه ماده‌ای از ۱۵ گرم پوست و ۲ گرم زاجدریک لیتر نیم آب که پس ازجوشاندن حجم آن به یک لیتر برسد برای بند آوردن خونریزی بینیمیوه: استفاده آن همراه با عرق برای رفع دلپیچه ناشی از نفخ, همچنین بو داده میوه به صورت قهوه جهت رفع اسهال درمان دیساتتری, سوء هاضم‌ها , درد معده, نزله مزمن, کم خونی, نرم استخوان سیاه سرفه, درمان سل در مراحل اولیه, سستی و ضعف استخوان‌ها به کار می‌رود.

گونه های خانواده Fagaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chestnut Hybrids
Fagaceae
Bush Chinkapin
Fagaceae
Japanese Chestnut
Fagaceae
American Sweet Chestnut
Fagaceae
Fagaceae
Chinese Chestnut
Fagaceae
Ozark Chinkapin
Fagaceae
Chinquapin
Fagaceae
Chinquapin
Fagaceae
Sweet Chetsnut
Fagaceae
Chinese Chinquapin
Fagaceae
Chinknut
Fagaceae
Japanese Chinquapin
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Golden Chinquapin
Fagaceae
Dwarf Golden Chinquapin
Fagaceae
Japanese Beech
Fagaceae
American Beech
Fagaceae
Japanese Beech
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Oriental Beech
Fagaceae
Beech
Fagaceae
Fagaceae
Tanbark Oak
Fagaceae
Fagaceae
Japanese Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Myrtle Beech
Fagaceae
Red Beech
Fagaceae
Silver Beech
Fagaceae
Roblé
Fagaceae
Rauli
Fagaceae
Lenga
Fagaceae
Black Beech
Fagaceae
Mountain Beech
Fagaceae
Fagaceae
Japanese Evergreen Oak
Fagaceae
Sawthorn Oak
Fagaceae
Encina
Fagaceae
White Oak
Fagaceae
Oriental White Oak
Fagaceae
Boz-Pirnal Oak
Fagaceae
Swamp White Oak
Fagaceae
Turkey Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Kermes Oak
Fagaceae
Scarlet Oak
Fagaceae
Japanese Emperor Oak
Fagaceae
Blue Oak
Fagaceae
California Scrub Oak
Fagaceae
Northern Pin Oak
Fagaceae
Black Oak
Fagaceae
Evergreen Oak
Fagaceae
Southern Red Oak
Fagaceae
Fagaceae
Hungarian Oak
Fagaceae
Fagaceae
Shin Oak
Fagaceae
Oregon White Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Holly Oak
Fagaceae
Holm Oak
Fagaceae
Shingle Oak
Fagaceae
Aleppo Oak
Fagaceae
Valonia Oak
Fagaceae
Californian Black Oak
Fagaceae
American Turkey Oak
Fagaceae
Bull Oak
Fagaceae
Fagaceae
Lebanon Oak
Fagaceae
Fagaceae
Californian White Oak
Fagaceae
Overcup Oak
Fagaceae
Burr Oak
Fagaceae
Blackjack Oak
Fagaceae
Swamp Chestnut Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Yellow Chestnut Oak
Fagaceae
Fagaceae
Water Oak
Fagaceae
Mexican Blue Oak
Fagaceae
Pin Oak
Fagaceae
Sessile Oak
Fagaceae
Willow Oak
Fagaceae
Fagaceae
Dwarf Chinkapin Oak
Fagaceae
Rock Chestnut Oak
Fagaceae
Downy Oak
Fagaceae
Sandpaper Oak
Fagaceae
Pedunculate Oak
Fagaceae
Red Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Shumard Oak
Fagaceae
Post Oak
Fagaceae
Cork Oak
Fagaceae
Cork Oak
Fagaceae
Wavyleaf Oak
Fagaceae
Chinese Cork Oak
Fagaceae
Black Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Fagaceae

تیره خلنگ (Ericaceae)

فرم کلی تیره Ericaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا بالارونده؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. برگ ها به خوبی توسعه یافته. مستقل یا انگلی یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ سوزنی یا خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ بصورت مسطح یا لب برگشته. اندام های رویشی به شکل فلس مانند یا غیرفلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدل، یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری.

  = (۸–)۱۲ or 13(–۲۳)

طبقه بندی خانواده Ericaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این تیره دارای ۱۳۵۰ گونه است.

میوه‌های تعدادی از گونه‌های این خانواده  مانند قره قاط، آس بری، زغال اخته آبی و آیدااریزا خوراکی است. گیاهان زینتی این تیره شامل جنس‌های اریکا و خرزه هندی هستند که هر دو دارای گونه‌ها دورگه‌ها و ارقام متعددی هستند. خیلی از آنها در فضای آزاد، در باغ‌هایی با خاک‌های اسیدی مناسب یا در مورد انواع حساس‌تر در گلخانه کاشته می‌شوند.

Vaccinium arctostaphylos

گونه های خانواده Ericaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bog Rosemary
Ericaceae
Marsh Andromeda
Ericaceae
Grecian StrawberryTree
Ericaceae
Arizona Maderone
Ericaceae
Canary Madrona
Ericaceae
Madrona
Ericaceae
Texas Madrone
Ericaceae
Strawberry Tree
Ericaceae
Ericaceae
Madrono
Ericaceae
Alpine Bearberry
Ericaceae
Hairy Manzanita
Ericaceae
Bigberry Manzanita
Ericaceae
Manzanita
Ericaceae
Pine-Mat Manzanita
Ericaceae
Parry Manzanita
Ericaceae
Greenleaf Manzanita
Ericaceae
Pointleaf Manzanita
Ericaceae
Ericaceae
Downy Manzanita
Ericaceae
Bearberry
Ericaceae
Heather
Ericaceae
White Arctic Mountain Heather
Ericaceae
Ericaceae
Leather Leaf
Ericaceae
Ericaceae
Mayflower
Ericaceae
Fire Heath
Ericaceae
Bog Heather
Ericaceae
Cornish Heath
Ericaceae
Darley Dale Heath
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
White Waxberry
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Snowberry
Ericaceae
Fragrant Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Alpine Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Checkerberry
Ericaceae
Checkerberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Shallon
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Box Huckleberry
Ericaceae
Dwarf Huckleberry
Ericaceae
Dangleberry
Ericaceae
Bear Huckleberry
Ericaceae
Tutsan
Hypericaceae
Great Saint John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Rose Of Sharon
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. Andrews Cross
Hypericaceae
Matted St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Sheep Laurel
Ericaceae
Mountain Laurel
Ericaceae
Swamp Laurel
Ericaceae
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Wild Rosemary
Ericaceae
Coastal Doghobble
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
False Huckleberry
Ericaceae
Sorrel Tree
Ericaceae
Lily Of The Valley Bush
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Alpenrose
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Lapland Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Honeysuckle Azalea
Ericaceae
Rosebay Rhododendron
Ericaceae
Chinese Azalea
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Alaska Blueberry
Ericaceae
Large-Cluster Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Farkleberry
Ericaceae
Ericaceae
Caucasian Whortleberry
Ericaceae
Rabbiteye Blueberry
Ericaceae
Sea Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Dwarf Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Hillside Blueberry
Ericaceae
High-Bush Blueberry
Ericaceae
Creeping Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Alpine Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Southern Mountain Cranberry
Ericaceae
Swamp Highbush Blueberry
Ericaceae
Black Highbush Blueberry
Ericaceae
Hairy Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
American Cranberry
Ericaceae
Georgia Blueberry
Ericaceae
Mountain Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Mortiño
Ericaceae
Florida Evergreen Blueberry
Ericaceae
Sourtop Blueberry
Ericaceae
Bilberry
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Western Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Evergreen Huckleberry
Ericaceae
Small Cranberry
Ericaceae
Madeiran Whortleberry
Ericaceae
Red Bilberry
Ericaceae
Kamchatka Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Grouseberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Small-Cluster Blueberry
Ericaceae
Bog Bilberry
Ericaceae
Dryland Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Rabbit-Eye Blueberry
Ericaceae
Cowberry
Ericaceae

تیره جوالدوزک ، انارشیطان (Bignoniaceae)

فرم کلی تیره Bignoniaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی. مستقل یا بالارونده  برگ ها متقابل یا مارپیچی یا متناوب؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری و گرمسیری. N=20 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ می باشد.

طبقه بندی خانواه Bignoniaceae زیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۶۵۰ گونه است.

 

گونه های خانواده  Bignoniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Trumpet Creeper
Bignoniaceae
Trumpet Vine
Bignoniaceae
Indian Bean Tree
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Chinese Catalpa
Bignoniaceae
Shawnee Wood
Bignoniaceae
Desert Willow
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

تیره توسکا ، تیره غان (Betulaceae)

فرم کلی تیره Betulaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی غیرآبدار. خشکی پسند. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند؛ زوداُفت. حاشیه پهنک برگ دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

در گذشته، این خانواده به دو خانواده تقسیم شده بود. توسکایان (توس و توسکا) و فندقیان (بقیه). اما در رده‌بندی جدید این دو خانواده در دو زیرخانواده تقسیم‌یندی شده‌اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گرده افشانی توسط باد.

طبقه بندی خانواده Betulaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این تیره دارای ۹۵ گونه می باشد.

جغرافیا: نواحی معتدل. رشته کوه های آند، آرژانتین. X=8, 14 .

گونه های خانواده Betulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Italian Alder
Betulaceae
Alder
Betulaceae
Betulaceae
Grey Alder
Betulaceae
Japanese Alder
Betulaceae
Seaside Alder
Betulaceae
Betulaceae
Nepalese Alder
Betulaceae
Betulaceae
White Alder
Betulaceae
Red Alder
Betulaceae
Speckled Alder
Betulaceae
Smooth Alder
Betulaceae
Sitka Alder
Betulaceae
Mountain Alder
Betulaceae
American Green Alder
Betulaceae
Yellow Birch
Betulaceae
Betulaceae
Gold Birch
Betulaceae
Scrub Birch
Betulaceae
Kenai Birch
Betulaceae
Cherry Birch
Betulaceae
Dwarf Birch
Betulaceae
River Birch
Betulaceae
Water Birch
Betulaceae
Paper Birch
Betulaceae
Silver Birch
Betulaceae
White Birch
Betulaceae
Grey Birch
Betulaceae
White Birch
Betulaceae
Betulaceae
Indian Paper Birch
Betulaceae
Hornbeam
Betulaceae
American Hornbeam
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
American Hazel
Betulaceae
Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Chinese Hazel
Betulaceae
Turkish Hazel
Betulaceae
Beaked Hazel
Betulaceae
California Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Himalayan Hazel
Betulaceae
Siberian Filbert
Betulaceae
Indian Tree Hazel
Betulaceae
Filbert
Betulaceae
Japanese Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
Trazel
Betulaceae
Chinese Trazel
Betulaceae
Hop Hornbeam
Betulaceae
Ironwood
Betulaceae