خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره علف مار ، تیره کَور (Capparidaceae)

فرم کلی تیره Capparidaceae  : گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. شورپسند یا خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب پنجه ای شکل. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها اغلب خارمانند

 Cruciferae

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 11, 17 .

طبقه بندی خانواده Capparidaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۶۵۰ گونه است.

گونه هایخانواده Capparidaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Caper
Capparidaceae
African Spider Flower
Capparidaceae
Yellow Spiderflower
Capparidaceae
Capparidaceae
Capparidaceae
Rocky Mountain Beeplant
Capparidaceae
Tickweed
Capparidaceae

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *