خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Colchicaceae

فرم کلی تیره Colchicaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای کورم یا ریزوم. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و گرمسیری. نواحی معتدل. اروپا، مدیترانه، تا آسیای مرکزی و شمال هند. X=5-12(-19) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۱۱ می باشد.

طبقه بندی خانواده Colchicaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده :دارای حدود ۲۰۰ گونه است.

 

نام فارسی: گل حسرت

نام علمی: Colchicum SP.

خانواده: Colchicaceae

مشخصات گیاهشناسی : گیاهی است علف چند ساله, دارای پیاز بزرگ و گشتدار, محفوظ در پوشش نازگ و ریشه افشان دارد. برگ‌های آن باریک و دراز و نوک تیز و بدون کرک با رنگ سبز تیره می‌باشد. گل‌های آن به رنگ گلی و شامل لوله دراز و منتهی به ۶ قطعه و۶ پرچم می‌باشد که ۳ تای از این پرچم‌ها, میله کوتاهتر ولی باک بزرگ به رنگ نارنجی دارند. میوه‌اش پوشینه, دارای ۳ خانه و مقوی دانه‌های کوچک و بسیار به تعداد ۸۰-۶۰ دانه در هر خانه است.   خواص درمانی: کلشیک دارای اثر ضد نقرس است. منحصراً مصرف تنطور و عصاره کلشیک ذکر شده است. تنطور دانه کلشیک بهترین فرآورده آن است که به نسبت ۱۰/۱ تهیه می‌شود. این تنطور دارای ۰۳۵/۰ درصد کلشی سین است و هر گرم آن برابر ۵۷ قطره می‌باشد. عصاره هیدرو الکلی دانه که هر ۱۰/۰ گرم آن ۵/۳ میلیگرم کلشی سین دارد, به مقدار ۰۱/۰ تا ۰۸/۰ گرم در ۲۱ ساعت به صورت حب مصرف می‌شود.

 

گونه های  خانواده Colchicaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Milkmaids
Colchicaceae
Autumn Crocus
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Colchicaceae
Fairybells
Colchicaceae
Colchicaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *