خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Juncaginaceae

سه‌سیخکیان (نام علمی: Juncaginaceae) نام یک تیره از راسته قاشق واش ساناناست.

فرم کلی تیره Juncaginaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. چندساله یا یکساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار یا غده ای یا پیازی. آبدوست یا خشکی پسند. برگ ها کوچک یا متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی یا مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار؛ گوشوارک دار یا بی گوشوارک. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. X=6, 8, 9 .

طبقه بندی خانواده Juncaginaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۲۵ گونه است.

غالب گونه های این تیره دارای ریزوم استولونی و یا پیازی شکل اند. میوه آنها ظاهراً از برچه های به هم پیوسته تشکیل شده و محتوی دانه های بدون آلبومن و با جنینی راست است.
این تیره در ایران یک جنس بنام Triglochin با دو گونه دارد که هر دو گیاهان آبهای راکد کم عمق و چمن های مرطوب و آبدار هستند. دو گونه این جنس بنام های maritimum Tirglochin و Palustre Triglochin هستند که هر دو دارای بن تقریباً متورم و غده ای هستند و در شمال و جنوب ، شرق و غرب در بیشتر آبهای کم عمق و چمن های آبدار انتشار دارند.

Triglochin maritima

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Juncaginaceae
Sea Arrow Grass
Juncaginaceae
Marsh Arrow Grass
Juncaginaceae
Water Ribbons
Juncaginaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *