گونه های خانواده Polygalaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bitter Milkwort
Polygalaceae
Polygalaceae
Polygalaceae
Senega Snake Root
Polygalaceae
Yuan Zhi
Polygalaceae
Yuan Zhi
Polygalaceae
Polygalaceae
Milkwort
Polygalaceae
Polygalaceae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *