خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره چشم شیر،تیره ترب شیر(Podophyllaceae)

~  Berberidaceae

فرم کلی تیره Podophyllaceae: گیاهانی علفی، دوساله. با برگ های متراکم اولیه، دارای ریزوم (معمولاً ریزوم و ریشه ها گوشتی). برگ ها متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، ساده یا مرکب، سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای. پهنک برگ ساده، بریده بریده، پنجه ای یا دوقسمتی، رگبرگ پنجه ای.

گونه های این خانواده در تیره ~  Berberidaceae  قرار گرفته است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی قطب شمال. مناطق معتدله. نواحی معتدله شمالی، بخصوص شرق آسیا و شمال شرق آمریکا.

طبقه بندی خانواده Podophyllaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه است.

Podophyllum peltatum

گونه های خانواده Podophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Podophyllaceae
Himalayan May Apple
Podophyllaceae
American Mandrake
Podophyllaceae
Podophyllaceae
Podophyllaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *