خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Santalaceae

فرم کلی تیره Santalaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای و علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار یا بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی ریشه ی گیاهانی میزبان یا روی بخش های هوایی گیاهان میزبان. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها متقابل یا متناوب؛ چرمی یا علفی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی سردسیر. X=5-7, 12, 13 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Santalaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

Santalum lanceolatum

گونه های خانواده Santalaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Macachi
Santalaceae
Pale Bastard Toadflax
Santalaceae
Bastard Toad Flax
Santalaceae
Bastard Toad Flax
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Native Cherry
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Pale Ballart
Santalaceae
Coast Ballart
Santalaceae
False Toadflax
Santalaceae
Native Currant
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Oil Nut
Santalaceae
Quandong
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *