گوهری به نام جدوار، گیاهی باستانی با خواص بی‌نظیر

گوهری به نام جدوار، گیاهی باستانی با خواص بی‌نظیر

جدوار، زدوار، ژدوار یا زدو با نام علمی .Curcuma zedoaria (Chrism.) Rosc از خانواده زنجبیل‏ Zingiberaceae، گیاهی یک‌ساله، علفی، مرتفع و

تیره گل راعی(Hypericaceae)

گل‌راعیان (نام علمی: Hypericaceae) نام یک تیره از  راسته مالپیگی سانان است. گیاهان این تیره علفى یا چوبى با برگ‌هاى متقابل ساده،