نمایش 1 - 12 از 6016
Caprifoliaceae
آبشار طلایی (علفی)
-
Malvaceae
بامیه
Okra
Malvaceae
-
Aibika
Malvaceae
ختمی عطری، مشک دانه
Musk Mallow
Nyctaginaceae
-
Snowball Sand Verbena
Nyctaginaceae
-
Sand Verbena
Nyctaginaceae
-
Transmontane Sand Verbena
Nyctaginaceae
-
Desert Sand Verbena
Malvaceae
گونه های برگ نمدی، گونه های گاوپنبه، گونه های ابوت
-
Malvaceae
ابوتیلون فانوسی، فانوس چینی، قندیل چینی، شجرة المل
Trailing Abutilon
Malvaceae
-
-
Malvaceae
ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای، درختچه گلدار ابوتیلون زینت
Abutilon