نمایش 1 - 12 از 3936
Caprifoliaceae
آبشار طلایی (علفی)
-
Malvaceae
گونه های برگ نمدی، گونه های گاوپنبه، گونه های ابوت
-
Malvaceae
ابوتیلون فانوسی، فانوس چینی، قندیل چینی، شجرة المل
Trailing Abutilon
Malvaceae
-
-
Malvaceae
ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای، درختچه گلدار ابوتیلون زینت
Abutilon
Malvaceae
-
-
Malvaceae
گاوپنبه، شال کنف، آبسا، دیوکنف
China Jute
Malvaceae
-
-
Malvaceae
شجره الملوک
Chinese Lantern
Malvaceae
-
Trailing Abutilon
Malvaceae
-
-
Leguminosae
آکاسیای برگ چرمی
Wiry Wattle