گیاه Abelmoschus esculentus

Abelmoschus esculentus
بامیه
3
(L.)Moench.
Okra
3
Malvaceae
Hibiscus esculentus. L.

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پکتین
جایگزین قهوه
روغن
ریشه
میوه

سایر موارد استفاده

سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
فیبر
کاغذ