گیاه Abelmoschus moschatus

Abelmoschus moschatus
ختمی عطری، مشک دانه
3
Medik.
Musk Mallow
2
Malvaceae
Hibiscus abelmoschus.

عکس

2
1
-
چندساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
رایحه درمانی
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد بازدم بدبو
محرک و آرام کننده اعصاب
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه
غلاف بذر

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش
روغن غیر خوراکی
سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
فیبر