گیاه Abies alba

Abies alba
نراد، نراد فارسی
3
Mill.
Silver Fir
2
Pinaceae
A. pectinata. A. picea.

عکس

45
15
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
خیر
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
تنگ کننده عروق
خلط آور
ضد روماتیسم
عامل تسکین و التیام دهنده
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
چوب
رزین
رنگ
یک نوع لاک الکل