گیاه Abies amabilis

Abies amabilis
نراد الجزایری، نراد معمولی، نراد نقره ای، نراد نقر
2
Douglas. ex Forbes.
Red Fir
1
Pinaceae

عکس

30
5
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
خیر
عدم تحمل باد

استفاده خوراکی

آدامس
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای

سایر موارد استفاده

چوب