گیاه Abies balsamea

Abies balsamea
بشام، درخت بلسان
5
(L.)Mill.
Balsam Fir
3
Pinaceae
Pinus balsamea.

عکس

15
5
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
عدم تحمل باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضد اسکوربوت
ضد درد، مسکن درد
ضماد
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

آدامس
ادویه
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
چسب
چوب
دورکننده
ذره بین
رزین
ضد آب
فتیله/مواد آتش زا
فیبر