گیاه Abies fraseri

Abies fraseri
نراد فراسریی، نراد فرایزر
3
(Pursh.)Poir.
She Balsam
2
Pinaceae
Pinus fraseri.

عکس

15
0
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
عدم تحمل باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضد اسکوربوت
ضد درد، مسکن درد
ضماد
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

آدامس
ادویه
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
چسب
چوب
دورکننده
ذره بین
رزین