گیاه Abies grandis

Abies grandis
نراد بزرگ، نراد غول پیکر
2
(Douglas. ex D.Don.)Lindl.
Grand Fir
2
Pinaceae
A. excelsior.

عکس

75
8
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
خیر
خیر
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست
چشمی
ضد روماتیسم
مخفف سل
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

آدامس
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
دورکننده
سقف ضد آب
ماده رنگ
مراقبت کودک