گیاه Abies procera

Abies procera
نراد اصیل
1
Rehder.
Noble Fir
0
Pinaceae
A. nobilis. Pinus nobilis.

عکس

60
5
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قفسه سینه

سایر موارد استفاده

چوب