گیاه Abutilon pictum

Abutilon pictum
ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای، درختچه گلدار ابوتیلون زینت
0
(Gillies. ex Hook.&Arn.)Walp.
Abutilon
3
Malvaceae

عکس

5
2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-