گیاه Acacia farnesiana

Acacia farnesiana
درخت عنبر، مشک، باور
2
(L.)Willd.
Sweet Acacia
2
Leguminosae

عکس

9
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قابض
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

آدامس

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
جوهر
چسب
چوب
صمغ
ماده رنگ
مراقبت از دندان