گیاه Acer crataegifolium

Acer crataegifolium
-
0
Siebold.&Zucc.
Hawthorn-Leaved Maple
0
Sapindaceae

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

کاغذ
نگهدارنده