گیاه Achillea santolina

Achillea santolina
بومادران قوچانی، بومادران خراسانی
1
L.
-
0
Compositae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضد نفخ
مقوی معده
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

دورکننده