گیاه Aconitum balfourii

Aconitum balfourii
-
1
Stapf.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضد کرم، کرم کش