گیاه Actaea rubra

Actaea rubra
-
2
(Aiton.)Willd.
Red Baneberry
0
Ranunculaceae
A. arguta. Nutt.

عکس

0.5
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
التهاب زا
شیرافزا
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
قی آور
مسهل (شدید)