گیاه Actinidia purpurea

Actinidia purpurea
-
0
Rehder.
-
4
Actinidiaceae
A. melanandra latifolia. E.Pritz. ex Diels. A. rufa arguta. Dunn. A. rufa typica. Dunn. A. chartacea. Hu.

عکس

10
0
خزان کننده
بالا رونده
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه